De acht biljartgroepen biljarten bij Kitbedrijf Van Veen, Chroomweg 45 in Wolvega. De start is op maandagmiddag 5 september!

De biljartgroepen biljarten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  Dit zowel op de middag als avond.  

Doordat beide biljarts van de OSW in deze nieuwe locatie onderdak kregen is er ruimte voor nieuwe biljarters. 

U kunt zich opgeven bij onderstaande coördinatoren.

Informatie en coördinatie bij: dhr. Sj. Sikkema, tel. 615850 en/of dhr. A. Gras, tel. 618928.

De kosten zijn € 15,00 per maand, dit is inclusief twee kopjes koffie per middag/avond.