De acht biljartgroepen beginnen op 30 augustus weer te spelen op het groene laken in de nieuwe locatie bij Kitbedrijf Van Veen, Chroomweg 45 in Wolvega.

De biljartgroepen biljarten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  Dit zowel op de middag als avond.  

Doordat beide biljarts van de OSW in deze nieuwe locatie onderdak kregen is er ruimte voor nieuwe biljarters. 

U kunt zich opgeven bij onderstaande coördinatoren.

Informatie en coördinatie bij: dhr. Sj. Sikkema, tel. 615850 en/of dhr. A. Gras, tel. 618928.

De kosten zijn € 15,00 per maand, dit is inclusief twee kopjes koffie per middag/avond.