De acht biljartgroepen biljarten bij Kitbedrijf Van Veen, Chroomweg 45 in Wolvega.

De biljartgroepen biljarten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  Dit zowel op de middag als avond.  

Doordat beide biljarts van de OSW in deze nieuwe locatie onderdak kregen is er ruimte voor nieuwe biljarters. Ook dames zijn van harte welkom!

U kunt zich opgeven bij onderstaande coördinatoren.

Informatie en coördinatie bij: dhr. S. Stuurman, tel. 0561 616576 of dhr. S. Sikkema, tel. 615850.  

De kosten zijn € 15,00 per maand, dit is inclusief twee kopjes koffie per middag/avond. De start is in de week van 4 september.