De acht biljartgroepen beginnen in september weer te spelen op het groene laken bij:

…………… in Wolvega op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  Dit kan zowel op de morgen, middag en avond zijn. 

 

Er is weer plaats voor nieuwe spelers; u kunt zich opgeven bij onderstaande coördinatoren.

Informatie en coördinatie bij: dhr. Sj. Sikkema, tel. 615850 en/of dhr. A. Gras, tel. 618928.