De acht biljartgroepen beginnen in de week van 7 september weer te spelen op het groene laken bij:

Fit & Fun Plaza in Wolvega op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Dit kan zowel op de morgen, middag en avond zijn. 

Omdat locatie Berkenstede i.v.m. corona nog niet voor onze leden geopend is, spelen alle biljarters voorlopig bij Fit & Fun Plaza. Alle groepen spelen dan ook voorlopig 1x per week. 

Er is weer plaats voor enkele nieuwe spelers; u kunt zich opgeven bij onderstaande coördinatoren.

Informatie en coördinatie bij: dhr. Sj. Sikkema, tel. 615850 en/of dhr. A. Gras, tel. 618928.