Het is nog niet bekend wanneer de bingo weer gaat starten.  

Het is de bedoeling dat de bingo om de veertien dagen wordt gehouden in Lyclama Stins. Ieder dient zich nu eerst op te geven. Hebt u belangstelling voor onze bingomiddagen? Wij verwelkomen graag nieuwe spelers!

De leiding is in handen van Roelie Seinstra en Debbie Meina.

Informatie? Bel dan even met Roelie, tel. 612387.