De Kunstgroep komt een keer in de twee maanden bij elkaar. Dit kan zijn door het bespreken van een kunstitem of kunstenaar of door het maken van een uitstapje naar een expositie, museum of door het volgen van een kunstroute. Op dit moment telt de groep 26 leden.

Inlichtingen te verkrijgen bij Trijntje Kohler tel. 0561 688550 of koreveld@planet.nl.