De leesgroepen komen in het winterseizoen om de twee maanden in huiskamerverband 5 keer bij elkaar. Bij toerbeurt speelt iemand voor gastgezin en is iemand gespreksleider. In het voorjaar wordt uit de boekenlijst van bibliotheek Zuidoost Fryslân een selectie gemaakt en de data voor het komende seizoen vastgesteld. Als groep leent men 5 keer één pakket van 5 boeken van dezelfde titel. Ieder lid betaalt hiervoor € 5,- per boek leengeld. Verder gebruikt men bij ieder boek een prachtige leeswijzer met een gesprekshandleiding en allerhande info over de schrijver, reacties in de pers enz.. Het heeft zeker een grote meerwaarde om in een groep een boek te bespreken!

Ook enthousiast geworden? Het is de bedoeling om een vijfde leesgroep op te starten. Opgave en inlichtingen bij Roelie Seinstra, tel. 612387 of via e-mail h.seinstra1@ziggo.nl.