Het (gemengd) ‘Meer bewegen voor ouderen’ (MBVO) staat onder leiding van Annie van Kommer.

– bij De Rank, de startdatum is dinsdag 7 september, iedere dinsdag van 10.30-11.30 uur

Contactpersoon: mevr. A. Huitema, tel. 481536.

Er kan nog een aantal deelnemer(ster)s bij. Loop daarom gerust eens binnen!

De kosten zijn € 16,00 per 4 maanden.

– bij het Parochiehuis, startdatum ook hier op dinsdag 7 september, iedere dinsdag van 09.00 – 10.00 uur.

Contactpersoon mevr. A. van Drogen, tel. 614754. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met mevr. A. Huitema, tel. 481536. De zaal is open om 08.45 uur.

Lijkt het u leuk? Kom dan eens bij ons kijken!