De reiscommissie stelt een programma samen. De data en bestemmingen worden in het maandelijks Nieuws gepubliceerd. Als de bus nog niet vol is, mogen bij onderstaande reizen ook niet OSW- leden mee.  Zij die suggesties hebben voor een reis, kunnen dit bij de reiscommissie kenbaar maken.

Enkele voorwaarden vooraf: Bij annulering van de dag of middagtochten krijgt u een gedeelte van uw inleg terug. Kosten zoals buskosten, entrees en verplichte consumpties worden in mindering gebracht. De kosten die afgetrokken worden zijn € 2,50 voor een middagtocht en € 5,00 voor een dagtocht. Geef bij annulering wel uw bankrekeningnummer door! Voor alle aanmeldingen moet men kunnen beschikken over uw adres en telefoonnummer en een telefoonnummer van een persoon die gebeld kan worden als u onverhoopt iets overkomt. Degene die een rollator meeneemt, moet deze voorzien van naam en adres.

Voor nadere gegevens zie het OSW-Nieuws.

U kunt nadere informatie verkrijgen, of zich opgeven bij dhr. Harm van der Wal, tel. 06 23467430 of bij Kees Groenhof tel. 06 21883305