Het nieuw seizoen start weer op maandag 7 september van 13.30 – 15.30 uur in het Rode Kruisgebouw aan de Oppers in Wolvega. De groep is i.v.m. corona in tweeën gesplitst.  

Van restanten garen worden leuke truitjes, dekens, sjalen, mutsen, wanten, sokjes etc. gebreid. Veel van deze spullen gaan naar Zending over Grenzen. Verder wordt gezellig bijgepraat onder het genot van een kopje koffie/thee. Dit alles wordt verzorgd door de vrijwilligers: mevr. Wieke Oosterhof, tel. 689065, mevr. Vrouwkje Oppersma, tel. 688770 en mevr. Lummy Sikkema, tel. 613577.

Restanten garen zijn nog altijd welkom!