Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga (dinsdagmorgen) en Marijke Booij (dinsdagmiddag). Locatie is het Parochiehuis.

Schildergroep 1 (dinsdagmorgengroep) start op dinsdag 13 september 2022.

Schildergroep 2 ( dinsdagmiddaggroep) heeft op eigen verzoek voorlopig de lessen uitgesteld. Dit vanwege afwezigheid van leidster Marijke.

Inlichtingen bij Debbie Meina, tel. 0561 617530 of via d.meina@kpnplanet.nl