Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga (dinsdagmorgen) en Marijke Booij (dinsdagmiddag). Locatie is het Parochiehuis.

Schildergroep 1 (dinsdagmorgengroep) start op dinsdag 15 februari 2022.

Schildergroep 2 ( dinsdagmiddaggroep) heeft op dinsdag 1 februari een kennismakingbijeenkomst en start met de lessen op dinsdagmiddag 8 februari 2022.

Inlichtingen bij Debbie Meina, tel. 0561 617530 of via d.meina@kpnplanet.nl