Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga (dinsdagmorgen) en Marijke Booij (dinsdagmiddag). Locatie is het Parochiehuis.

Schildergroep 1 (dinsdagmorgengroep) start op dinsdag 14 februari 2023.

Schildergroep 2 ( dinsdagmiddaggroep) start ook op dinsdagmiddag 14 februari 2023, 13.00 uur.

Inlichtingen bij Debbie Meina, tel. 0561 617530 of via d.meina@kpnplanet.nl