Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga (dinsdagmorgen) en Henk Fledderus (dinsdagmiddag). Locatie is het Parochiehuis.

De dinsdagmorgengroep start op dinsdag 14 september en de dinsdagmiddaggroep op dinsdag 6 oktober.

Inlichtingen bij Debby Meina, tel. 0561 617530.