Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga (dinsdagmorgen) en Henk Fledderus (dinsdagmiddag). Locatie is het Parochiehuis.

De morgengroep is inmiddels gestart, de middaggroep start in januari weer met de lessen.

Inlichtingen bij Debby Meina, tel. 0561 617530.