Deze uit 10 lessen bestaande cursus staat onder leiding van Wiebe Nanninga (dinsdagmorgen) en Henk Fledderus (dinsdagmiddag). Locatie is het Parochiehuis.

Op dit moment worden er vanwege corona geen schilderlessen gegeven. 

Inlichtingen bij Debby Meina, tel. 0561 617530.