Het is de bedoeling om in september weer te starten met een groep, locatie Parochiehuis. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Roelie Seinstra, tel. 0561 612387. In het Nieuws worden cursus en data vermeld.