De lessen Yoga zijn inmiddels gestart. Er zijn twee groepen op de maandagmiddag, locatie Parochiehuis. Wilt u nog meedoen? Neem dan contact op Roelie Seinstra, tel. 0561 612387.