Als de coronaregels het toelaten start op maandagmiddag 17 januari 2022 de yogales. Op dit moment is de groep vol, echter u kunt natuurlijk altijd informatie inwinnen bij Roelie Seinstra, tel. 0561 612387. Locatie is het Parochiehuis.