De Yoga is inmiddels van start gegaan, iedere maandagmiddag in locatie het Parochiehuis.  De animo voor deze activiteit was zo groot dat er twee groepen zijn gevormd. U kunt natuurlijk altijd informatie inwinnen bij Roelie Seinstra, tel. 0561 612387.