Bestuur

Het bestuur van de OSW bestaat uit de volgende personen

Naam

Mevr. S. Held 

Dhr. A.H.Smit

Dhr. C. Bergsma 

Mevr. D. Meina 

Mevr. R. Seinstra

Dhr. J. Bruinenberg

Mevr. E. Groenhof

Functie

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester 

Alg. bestuurslid 

Afg. WMO

PR@Ledenwerving

Alg. bestuurslid

Adres

Hesselinghstraat 12 

Plaisierbosch 83

Wagnerstraat 33 

Bernhardlaan 1F 

Ir. Lelylaan 95

Hobbemastraat 39

Haulerweg 65

Postcode

8474 CV Oldeholtpade 

8471 XG Wolvega

8471 PA Wolvega 

8471 RM Wolvega 

8471 MK Wolvega

8471 VV Wolvega 

8471 AK  Wolvega

Telefoonnummer

06 30767454

06 41856379

0561 613 519 / 06 464 522 77

0561 617 530

0561 612 387

0561 614526

06 30875395

E-mail

sjoukjeheld@osw-wolvega.nl

secretaris@osw-wolvega.nl

cob@planet.nl 

d.meina@kpnplanet.nl

h.seinstra1@ziggo.nl

a.logtenberg@hotmail.com

eppie.groenhof@icloud.com

De bestuursleden zijn daarnaast verantwoordelijk voor de volgende activiteiten

Naam

Mevr. S. Held

 

Dhr. C. Bergsma

Mevr. D. Meina

Mevr. R. Seinstra

 

Dhr. J. Bruinenberg

Mevr. E. Groenhof

Dhr. A.H. Smit

Activiteit(en)

Jeugd van Toen, koken, fysiosport, bowlen, 

klassieke muziek, kunstgroep, bedrijfsbezoeken

Jeu de boules, sjoelen, klaverjassen, biljarten

Senioren Sport en Spel, wandelen, schilderen

Luisterend Oor, leesgroepen, yoga, 

 reiscommissie, contactpersoon Oldeholtpade

Koersbal, schaken, klootschieten, scootmobieltochten

Festiviteitencommissie, zwemmen, aquarobic en fietsen 

Filosofie