Bestuur

Het bestuur van de OSW bestaat uit de volgende personen

Naam

Mevr. S. Held 

Dhr. A. Elgersma

Dhr. C. Bergsma 

Mevr. D. Meina 

Mevr. R. Seinstra

Mevr. H. Spin 

Dhr. G. van Drogen

Functie

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester 

Alg. bestuurslid 

Afg. WMO

Alg. Bestuurslid / ledenadministratie

PR & Ledenwerving

Adres

Hesselinghstraat 12 

Aloysiusstraat 2

Wagnerstraat 33 

Bernhardlaan 1F 

Ir. Lelylaan 95

Nachtegaalstraat 32

Dr. Dreeslaan 30S

Postcode

8474 CV Oldeholtpade 

8471 LS Wolvega

8471 PA Wolvega 

8471 RM Wolvega 

8471 MK Wolvega

8471 DV Wolvega 

8471 LG Wolvega

Telefoonnummer

0561 617 937 / 06 307 674 54

0561 613 252

0561 613 519 / 06 464 522 77

0561 617 530

0561 612 387

06 130 332 14

0561 614 754

E-mail

sjoukjeheld@osw-wolvega.nl

andries.elgersma@gmail.com

cob@planet.nl 

d.meina@kpnplanet.nl

h.seinstra1@ziggo.nl

spin.hannie@ziggo.nl

g.drogen@hccnet.nl

De bestuursleden zijn daarnaast verantwoordelijk voor de volgende activiteiten

Naam

Mevr. S. Held

Dhr. A. Elgersma

Dhr. C. Bergsma

Mevr. D. Meina

Mevr. R. Seinstra

 

Mevr. H. Spin

Dhr. G. van Drogen

Activiteit(en)

Jeugd van Toen, schaken, koken, fysiosport, fietsen

Leesgroepen (4) en filosofie

Jeu de boules, bowlen, sjoelen, klaverjassen, biljarten

MBVO (2x), wandelen, Stuyvesantdansers, schilderen

Luisterend oor, bingo, reiscommissie en contactpersoon Oldeholtpade

Zwemmen, aquarobic, klassieke muziek

Koersbal