Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega en omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanmelding als lid van onze seniorenvereniging vragen wij van u:
Naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer, evt. e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om het lidmaatschap te effectueren, uw nieuwsbrieven en e-mails te sturen en om contact met u op te nemen
Uw geboortedatum of geboortejaar om te bepalen of u tot onze doelgroep behoort
Uw bankrekeningnummer, zodat wij jaarlijks de contributie kunnen incasseren.

INFORMATIE, WIJZIGING, BEZWAAR EN VERWIJDEREN
U kunt contact opnemen met ons bestuur voor:
Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken
Vragen naar aanleiding van dit privacy beleid
Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
Wijziging van uw persoonsgegevens
Bezwaar tegen het gebruik van uw (sommige) persoonsgegevens
Verwijderen van uw persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de in dit privacybeleid
genoemde doeleinden en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk.
Wij treffen adequate technische en organisatorische maatregelen om uw
gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100%
te beveiligen.
DERDEN Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor
uitdrukkelijke toestemming heeft gegevens of wij daartoe verplicht zijn
op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op
onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op)
aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw
persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de
hoogte gesteld.
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte
gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor
uw persoonlijke levenssfeer.
WIJZIGING PRIVACY BELEID
Als het privacy beleid in de toekomst wordt gewijzigd kunt u deze
opvragen bij het bestuur en raadplegen op onze website OSW-Wolvega.nl
Het bestuur van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 5 september 2018

Voorzitter: Sjoukje Held Secretaris: Andries Elgersma